Հեղինակային իրավունք — Իտալական Սահմանափակ Հեղինակների եւ ՀրատարակիչներիԵւ իրավունքը, ինչը թույլ է տալիս հեղինակին ունենալ նրա աշխատանքային ռեժիմի, որպեսզի արժանանալ հայրական լուծել, եթե եւ երբ է հրապարակել, առարկել նրանց յուրաքանչյուր մշակել, թույլտվություն յուրաքանչյուր տեսակի օգտագործման և ստանալ վարձատրություն, վճարման արժանին է մատուցում նրանց, ովքեր ստեղծել աշխատանք, Օրենքները, օրենսդրությունը, մարդու իրավունքների ակտիվների բացառիկ իրավունքները հեղինակի օգտագործել տնտեսապես իր աշխատանքը ցանկացած տեսքով եւ ձեւով թույլտվությամբ յուրաքանչյուր տեսակի տարածման աղբյուր, վերարտադրությունը, կատարման, փոխանցման կամ այլ ձեւերի օգտագործման և ընկալել վարձատրություն