Նպաստը բովանդակությունը երեխայի հաշվարկ անդորրագրի բովանդակությունը որդուն, ալիմենտ որդին չափահաս. Դանիել -"Միլան քաղաքում, շրջան