Տեղափոխում վտանգավոր բեռների փոխադրման կանոններըՄիջազգային փոխադրումներ այլ բեռների փոխարեն թույլատրվում էեթե պահպանվում են սահմանված պայմանները ՝ երկու Հավելվածները.