Իրավաբանները Իտալիայի առցանց. Ամենամեծ իրավաբանական պորտալը իտալացի փաստաբաններ ։


Տեղափոխում վտանգավոր բեռների փոխադրման կանոնները


Միջազգային փոխադրումներ այլ բեռների փոխարեն թույլատրվում էեթե պահպանվում են սահմանված պայմանները ՝ երկու Հավելվածները.