Իրավաբանները Իտալիայի առցանց. Ամենամեծ իրավաբանական պորտալը իտալացի փաստաբաններ ։


Օրինական ներկայացուցչի


Իրավաբանական ներկայացուցչությունհանդիսանում է իրավական ինստիտուտ է. որի օգնությամբ տրվում է լիազորագիրը սուբյեկտի ղեկավարի և շահերից բխող պրինցիպալի.